dilluns, 29 de setembre de 2008

LA ONU FA UN PROGRAMA DE CONTROL SOBRE ELS BOSCOS DE CARA EL CANVI CLIMÀTIC

Les Nacions Unides va llançar un programa que podria ser la base de un sistema en que els països mes rics pagarien a les nacions més pobres per així descelerar el canvi climàtic, mitjançant una protecció i plantació de boscos.

El nou incentiu anomenat Programa per reduir les emissions causades per la deforestació i la degradació ( UN-REDD per les seves sigles en anglès) assitirà en nou països en desenvolupament afegint Bolívia, Indonèsia, per establir sistemes de vigilància i avaluació i informació sobre l'extensió de les seves zones de bosc