dissabte, 27 de setembre de 2008

CAMPANYA DE NETEJA A URBANITZACIONS PER BAIXAR EL RISC D'INCENDIS

La Cambra de Parcel·listes de Catalunya ha fet públiques una sèrie de recomanacions als veïns d'urbanitzacions . En aquest sentit, se segueixen les previsions del Departament de Medi Ambient que anuncien que pel l'estiu que be el risc d' incendis en les urbanitzacions sigui el mes baix possible