dimarts, 7 de febrer de 2012

Convocatòria de 192 places d'informadors del Pla de Vigilància contra incendis

El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) de la província de Barcelona és el conjunt d'accions informatives, dissuasòries i d'anticipació, dirigides a evitar l'inici dels incendis forestals.

El Pla s'estructura en zones de vigilància. Cada zona disposa d'un centre de comunicacions, on hi ha un/a operador/a i un/a enginyer/a de zona. L'operador/a està permanentment en contacte amb les diferents unitats mòbils de vigilància, que són la cel.lula operativa bàsica del pla.
El Pla el redacten i executen coordinadament els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la Diputació de Barcelona.

El Pla està coordinat amb el serveis d'extinció d'incendis i serveis forestals de la Generalitat de Catalunya.