dissabte, 6 de desembre de 2008

Curs de Formació per Coordinadors, Caps d'Intervenció i Caps Operatius

Atenent les sol·licituds de moltes ADFs en matèria de formació, el secretariat d'ADF de Catalunya ha mantingut un parell de trobades que han donat com a resultat una proposta de formació homologada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Aquest primer pas s’aplicarà a la formació de l’any 2.009 i s’encaminarà, en aquest primer any, a Coordinadors Comarcals, Caps d’intervenció i Caps Operatius, dóna un total de 350 alumnes.

El Curs de Coordinadors (48 alumnes) es donaria a les instal·lacions de la pròpia escola i la resta seria diversificat per tot el territori.

Font: www.sfadf.org