dijous, 6 de novembre de 2008

APROVAT EL CONVENI PER FORMAR ESQUADRES DE PREVENCIÓ DE INCENDIS FORESTALS

El govern d'Aragó ha subsrit convenis de col·laboració amb 14 comarques per crear esquadres de prevenció d'incendis forestals. Per això destinarà 1,1 milions d'euros entre 2008/2009 finançats pel Departament de Medi Ambient i el Departament d'Hisenda i Treball a través del INAEN.