divendres, 14 de novembre de 2008

Web de la Federació d'ADF del Bages


La Federació d'ADF del Bages ja ha fet pública la seva pàgina web

http://www.federacioadfbages.org

El propòsit de la Federació, es que sigui una bona eina per a donar a conèixer les tasques que es van realizan any rera any des de les ADF i Federació del Bages, així com les notícies més rellevants en la prevenció i extinció d'incendis, etc...