dimarts, 23 de desembre de 2008

Publiquen la primera Guia del sector forestal de Catalunya

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ha editat la Guia del sector forestal de Catalunya. La publicació recull les dades de 1.400 empreses, 250 treballadors autònoms i 340 associacions i entitats de l'àmbit forestal.

La guia del sector forestal de Catalunya és el nou canal de comunicació a disposició pública per a que els agents del sector forestal anunciïn les seves dades empresarials. Aquest nou canal permetrà que qualsevol persona interessada en realitzar alguna tasca i/o consulta tècnica sobre el món forestal pugui trobar i escollir l'empresa més adient i pròxima al nucli on habita.

La informació d'aquesta guia es presenta agrupada de manera temàtica, amb un apartat per cada subsector i també geogràficament, així que es poden fer consultes referides a un àmbit territorial. A més de la guia, s'ha creat una web on es van recollint les dades que les empreses vagin facilitant: observatoriforestal.cat. La web és d'accés restringit però el registre és gratuït. Des d'aquesta web es pot descarregar la guia en format pdf.

Font de la informació
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Web de l'Observatori Forestal Català